vrijdag 12 oktober 2007

Mission Statement - Foto


Onze missie (mission statement)

Wij willen internet gebruiken waarvoor het in de eerste plaats dienen kan, creatief gezien: voor lopende zaken.


Wij zouden een eigenlijk gebruik van internet en it-hulpmiddelen in het algemeen, graag ingeschakeld zien in het werkproces van meerdere mensen, omdat we zelf gemerkt hebben dat de creatieve winst ontzaggelijk kán zijn. En omdat het allemaal niks hoeft te kosten vinden we het zelfs zonde om het niet te proberen.


Blijkbaar zit iedereen een beetje verkrampt in de oude paradigma's van het tekstkapitaal, waar elke letter het eindproduct was van een gecultiveerd, bijna onverholen fetisjistisch proces.

Ik ga niet beweren dat dat soort exquise schoonkakkerij voor alles totaal voorbijgestreefd is - ik durf zelf nog al wel's een poepje te draaien in die richting, voor het meeste geldt m.i. toch dat er een ernstige reflectie nodig is op de relevantie van dat soort werk binnen de huidige contekst.

Die contekst is hoedanook ingrijpend gewijzigd de laatste jaren en van de benodigde reflectie zie ik veel te weinig, of alleszins niet ingrijpend genoeg. P K-L P wil daar mede aan verhelpen.

Een contekst, die zoals altijd al, gekenmerkt wordt door zaken van veel grotere urgentie. Het enige verschil is dat er nu enkele middelen zijn bijgekomen. En aangezien het hier over een zuiver complementaire activiteit gaat, is er m.i. geen enkele reden om daar niet aan te willen bijdragen.

Verder willen wij tegelijkertijd internationaal als net héél locaal werken.

Onze basis is niet bepaald door onze geografische localiteit, maar we weten ons wel onlosmakelijk verbonden met onze materiële en directe realiteit. Voor ons is dat Kessel-Lo, dus wij beginnen hier, want voor ons is dit het centrum van het gekende universum.

Wij kunnen het ook niet verhelpen dat andere steden in archaische provincialismen blijven steken.

Leve Kessel-Lo! Leve de Poezie! Weg met de Trema's!

Geen opmerkingen: