woensdag 31 oktober 2007

Intermezzo / Interruptie / Incubatie

Bloedgroep: Binnen een als haarvat functionerende invoegstrook aan het verloop van de périphérique vloeit elke bacterie zijn eigen weg, niet volgens het fileritsen van de forens, maar als het verteren van de nieuwswaarde, een proces dat vaak vaak verkeerdelijk wordt aangezien voor kijkgedrag. Het virus duikt altijd totaal onverwacht op, aangezien het nooit verwacht kán worden of zou kunnen worden.

Monster: Je rijdt in de file, van dag tot dag, je geniet van de ogenblikken dat je je minnaar kunt bellen, iets wat steeds lastiger wordt in het forensenbestaan, je dochters, je schrijfcursus. En dan ineens wordt de dagelijkse sleur doorbroken door een klapband, je hobbelt aan de kant, weet niet wat te doen. Je bent tenslotte maar een eenvoudige virus uit suburbia.

Goed snik: Alle kippen die net nog rustig zaten te broeden beginnen plots luidkeels te kakelen. De interferentie is oorverdovend, de godgeklaagde interruptie van het broedprogramma verwekt een schier eindeloos geketend kleurrijk bloggekwek. Hoe kun je zo een fatsoenlijk virus verspreiden?


(voor DV, uiteraard)

Interactieve animatie

Gedicht

Afdrukbare versie (in pdf-formaat)Wijl Izeganz' Halo Weent


(neo-vomitaanse zang in twee bewegingen, opus 84,
op de wijze van as time goes by)


van Ramsgate, actually
Alfred North Whitehead
(Ramsgate 1861 - Cambridge USA 1947)


GGGWOOUOUUEEEEUAAAIIRIIIIEIEK

(FGu FGuu FGu FGuu Puwie puwiiiieeeh)


Satz A

Het pad is het pad & op het pad is Izeganz
de zanger & Izeganz de zanger murmelt na
tot uit het niets ópkomt het Doverse Witkopje***


Izeganz de zanger murmelt
in mollig beblazen barstlipbellen
na het in-in-intense vomiteren

na

avondlik bij altaarlicht
na het vomiteren van de geestesslierten
die de maagwand infesteerden, eilaas

belt zich het na al weerom om
tot de protuberans voor van het volgende:

avidja avenika dosa****, dwz
de solitaire onwetendheid is onbestaande
& het waterverlichten een hele klus

& dra neemt ook van de hele Izeganz
het veilig in het in der kanunniken
ingeblikt gedachte
maar nu al woest uitslaande
doverse withoofdje bezit.

Het doverse withoofdje is alle spijs omdraaiende medogenloos:

het vult hem onmachtig
het rekt hem onwillig
de slaafse krachtenmond,
de slappe huigpotentie
met spraak & talmend taalgelik
in niets van hem geheel & al
toch overlopend dáár te zinderen.

De ogen halfwit
in het grauwe purper
van het populair verGIFte
gelaatsvel wegggedraaid

als Ware het dat van een met After Effects gecoloriseerde derderangsduitser
onder de acteurs van het vierde seizoen van Heroes, trillend
als een wufte rosse bij het prononceren
van de woordjes bifidus activia, zo

vervalt de zanger wederom de door mystieken verzochte
maar opaards kapitaal vervloekte vlucht in
van het bovenzinnelijk geprevel
bij de Vuurrode Spuug- & Hemelmond.

Mmm

mmMMMEUH

mEUH

M.O.N.I.D.V.L.D.**
* *
*Satz B.

de bevrijde geest verpulvert het gewetene tot lijst
& biedt het kopje een weids kwetteren
als betrof het een rozhdestvensky uitvoering
van shostakovich´ Derdede ongehinderde Geest*
springt het woord
dat woord was

bij
op
de

in-
springende regel:

"hier", zo davert hij zich in den stenen
vloer van importantie] [...] [..] [.],

"mijn uitgereikte handkommetje ((((((((((((((

waarin Jij"- de verheven hemeltekenstem sist
nu toch al in vellen slijm & vette rafels
langs de wanden af ter vlugge
bedekking van de lang niet meer zo talrijke
ongeschonden exemplaren engelenvlees -

"Je gewijde krampvingers )))))))))))))))
met het bevoelen belast
van de te ramen quota elan vital

in het wapperzog van de geopende poort
ter volle zaligmaking nog 1 maal klemmen kan:

GEDENK ONS MIJN ZOON, HOE WIJ
primordiaal de letters Zijner Naam pas
strikken kunnen wijl het Laatste Uur
haar voortgang kruipt & dan nog slechts
middels het rigiede excluderen
der storende verlokkingen van klankschalen
& de valselijk oorbindende ritmieken der
genotspatronen [untsoweiter: de scheiding
der divinale machten is helaas een al te langdurige vertoning voor de uitgeshopte & platgestreken jurk- of jukdragers in dit moedwillig
ontijdig gehouden ledenbestand.]

Kan vervolgens aanvangen ( afhankelijk van het aantal beschikbare stemmen):

 • het gesidder in de corpusculaire nexus
 • het jammeren der erfelijk belasten
 • de zegetocht der uitverkoren
 • het wangedrag der bestialen
 • de winstopnamen der wellustigen
 • het louterbergbeklimmen der martelaren
 • het bewieroken der vette potentaten
 • het insnijden der jongste slachtoffertjes
 • de uitbouw van het verzet
 • de fundering der nauwgezette onderzoeken
 • het onfeilbaarheidsbeginsel in zijn scherpste wieken
 • het aanspannen der vezels van de vierschaar
 • het vodje ruiken der bloedhonden aan het afgeworpen vodje der gezochte voortvluchtigen
 • het ijle kopstemmetje in de doodstrijd der gekruisigden [dolby]
 • het afstoffen der opgestelde LCD- & Plasma schermen
 • het opsouperen der pensioenen in de vakantieoorden
 • het aanspoelen (massaal) der bootvluchtelingenlijken
 • het verscherpen van het spreekverbod ter verdoezeling
 • het verhevigde aanwakkeren der angsten
 • het schuimbekkend ontkennen van enige medeschuldigheid
 • de cycli van nieuwe remediën met het denonceren van de vorige
 • het optimaliseren van de net-op-tijd-sterfte der producten
 • het promoten der rood-met-witte paddestoelen
 • het opwarmen der oude kliekjes haatcampagne en vernedering
 • het zich verstoppen achter het ijzeren masker van het humane
 • het allitererende schoonschrift, met rijm en spitsvondigheden
 • het huiselijk gekanker op de vergankelijkheid der oubolligheden
 • het aanschrijven der bankinstellingen om sponsoring
 • de experimenten met 3D & andere hoog-technologische visualisatietechnieken
 • het uitzetten der doelstellingen tussen & bovenop de uitgezette doelstellingen
 • het urenlange uitrafelen ( bij onstelpbaar verdriet) van de keukenhanddoeken
 • het aanvragen der bestekken ter voorlegging aan de geijkte subsidiekanalen
 • het verspreiden der geruststellende geruchten
 • het verspreiden der onrustbarende geruchten
 • het ontkrachten der geruchten door beter ruisende geruchten binnen de eerstgevormden
 • de genadeloze aanklachten in het wanhopige gezicht gespuwd van de moegetergde werkers
 • het stilzitten, solitair of in groep
 • het opnaaien der oude politica d.m.v. synex (tm)
 • het vingerwijzen der laatst-ingewekenen
 • het opspuiten der geestesverruimende opiumderivaten
 • het onbenut laten van de mogelijkheid tot een schier eindeloze verderzetting van de eenmaal aangevatte lijst

aldus de niet-temporele akt van het alomvattende & ongehinderde opwaarderen
die terzelfdertijd (?) een creatuur is van de creativiteit als haar (?) voorwaarde.

Finaal: het doverse witkopje kan men dus in één volle mannenhand makkelijk met vleugel & borstje & hoofdje omvatten, & aldus geblindeerd als een bolletje van de klippen keilen: het zal quasi onmiddelijk die unieke fladderbewegingen maken die het in de strakke wisselwinden opwaarts brengt, & veilig in de hoge lucht te zaligkwetteren.


(dv 31-10/1-11-2007 , uit Izeganz, of Het Pad van de Wenende Nacht, een illegale Patch voor het Zangezi programma van Velemir Chlebnikov, Moskou 1922)Voor de meest recente versie van deze tekstueel-melodieuze afval zie:
———————————————————-

Kritisch NootenApparaat

*** Dovers? Whitehead is in Ramsgate geboren, da´s een heel andere ferry.

* unfettered mind, cfr. Alfred North Whitehead, Process and Reality - Corrected Edition, ISBN 0-02-934570-7, p. 31

** Menigeen Overigens Nog In De Veronderstelling Leefde Dat ? -apocriefe oerschriftinzage

**** cfr Asanga's MAHAYANASAMGRAHA uitgegeven door Etienne Lamotte, Tome II Fascicule I, Louvain 1938, p.17

rechterluik

3) stromboli bolide


& straks de pissende piste
waaraan de meut mij laaft
fouten zelf de schuld opnemen
zich herstellen van de daad

wat ontbreekt of slecht is
aan de mis bepaalt een jury
van verkeerd gekooide welpen
het zijn de leeuwen van het nu

en ja o nee er rijmt iets
mee met de zang van vocalisten

longinus pseudo tombola
kust de gele kaart

Massatraagheid (2/11)

De wreedheden die zich in ons etsen. Het loog dat ons in ogen bijt. En nu zit zij verborgen in deze stalen archiefkast en ik ben de bijl. Er is glas gebroken, dat wil ik wel toegeven. Er is ook gedwaald onder die donkere lampen maar zij kan het niet alleen, Spijt. Ik sleur haar voor eeuwig met me mee en ga op zoek naar woorden om Wanhoop het hof te maken, papier en een hart waar in staat wat je zegt bij zo'n gelegenheid. Woede en Honger achtervolgen me de Albert Heijn in. Ze vechten hun krijgen uit met mij als enige soldaat. Met Lust en Overgave. Slopen! Platbranden!

Een lekker stel, die zes: echte dochters van hun tijd. Maar zouden ze samenspannen! Boden zij mij de handen, hieven zij mij op, stond ik rechtop en trouwde met ze, mijn lichaam bleek en leeg maar niet meer bang. Tevreden maar niet meer in staat een net perssinaasappels vast te houden. Het gaat niet!

Wees toch niet zo dom! Stalen kasten, gebroken glas, godinnen! Ik ben de bijl, ja natuurlijk. Meneer is de bijl. Het dwaalt in je beschonken kop, je ligt op je rug. Zie je het helder, ja? Zou je het zo neer kunnen kalken, zoals je het beleefd hebt? Sta maar op, bijl, en kijk de wereld aan. De machtige eik is omgewaaid bij het eerste zuchtje en steekt zijn wortels in wanhoop de lucht in, is alleen nog indrukwekkend in het aardedonker en dan nog voor wat onschuldig was maar op zijn zij gekeerd werd.

Ja, jij: je loopt leeg, je bloedt. Je weet wat ze zeggen: het loopt leeg tot het zich weer vult, voortstrompelt en weer dood gaat. Een opgejaagd roofdier dat het donker opzuigt, tentakels kweekt en zichzelf uitknijpt, bruisend leegloopt. De gifpoel weer gevuld.

 

Bouke Vlierhuis

dinsdag 30 oktober 2007

(try me) dance the jaude


Foto

linkerluik

1) polyfonie


wandelaars die zich begeven
op bergruggen zonder voorkennis

wordt verzocht dit te melden
bij de plaatselijk drievoudig

aanwezige hulpposten
1) onafhankelijk

2) zonder netwerk
3) met ruggensteun van het sparrenwoud

een inspraakprocedure
is mogelijk gemaakt

door diverse onafhankelijkheids
instanties

(in geval van verticaal samenvallen
wordt een ritmesectie ingehuurd

teneinde bloedtoevoer

Citaat

Scientopoloetry


Notice a cloud and notice the space between you and it.

Locate an object which is separate from you.

Spot a person

or

Spot a Thetan.

Now: Postulate anger, boredom, grief, cheerfulness and serenity -
in that order.

This is continued until you are sure that you
can create any emotion.

Think a thought.


--------

Ontleend aan het om onnavolgbare redenen tevergeefs
geheimgehouden
"OT V: Cause over MEST" en "OT VI" (the fishman affidavit)

maandag 29 oktober 2007

Het was weer weekend

Geil krabt de dam
achter het net

vlees noch vis
is het wezen

dat achter zijn scharen
naarstig naar

redenen zoekt
die voor eeuwig

in het zand
verloren gaan

gedicht

Achter de luiken


vol staat het lege
sluit kade rivieren de zee

opgetogen verworpen het strand
één enkele meeuw katoen ben je gek

ontbeert een eeuw of dwee
ijswekt het ontbreken van stemmen

vol staat het lege of het droge
dat is nergens noch de nacht

alles altijd knabbelt zo rustig
terwijl zij bij die rots verdwijnt

vol staat het lege
met een afgronds geopende mond

die alle geile gratie
gretig glimlachen doet

kiert in de ijzeren grammaticaliteit
van het geloken zijn

daar zwiert hardnekkig
het feromoon

zondag 28 oktober 2007

Holy Horsemen heading for Europe

Notities van The Frontline Princess

NektharsisDe gedachten rond god zijn goochelspelen rondom verdwijnen en
verschijnen, niets is blijvend, niets wat aan de zintuigen opgediend
wordt blijft, alles is efemeer en blijvend raadselachtig.
Geef toe aan de diep in het wezen besloten nood iets zinnigs te ervaren
en daar ontstaan de richtlijnen om ontheffing van het lijden te
bereiken, een verheven staat en een contact met god als meester van het
vorm-al.

De mystieke behoefte om te verkeren in de gewijde staat van te
verblijven in het verblijf; desselfden waar het raadsel toetreedt in een
vormvaste verschijning opponeert de resultante
van onze wezenlijkheid als ware vorm in een leerstaat die een matrix is
van onze wezensstaat.

….ik leer om te weten, ik volg om te kennen, ik zit in de lotuszit om
mij te verheffen tot mijn wezensstaat en samen te vallen met het ene,
hetgene dat een verbondenheid gestalte geeft
van waarheid en werkelijkheid als een quotient van liefde. Reiken doe ik
met mijn kruin, mijn hele hoofd, mijn hele ruggegraat, ik modificeer mij
tot een kanaal van licht, ik trek niet de wijde werkelijkheid in, maar
bewerk de inwendige verwijding ter innerlijkheid van het zijn, het
ondoorgrondelijke zijn.

Niets verandert door verdwijning en verschijning, een illusie van
verandering wordt gepresenteerd en het verblijf van het raadsel wekt ons
en wekt in ons een tolerantie tegenover veranderingen die onomkeerbaar
zijn, zoals de dood in het leven.

Ik reik…ik zoek mijn bereik.
Anderen bereiken intussen een en ander dat waarde heeft, de waardevaste
zijnsgronden van hun huis, hun beroep, hun sociale net… ik reik tot er
niemand meer overblijft, mijn zelf wordt onvergelijkelijk, maar nimmer
ben ik mijn meer bewust dat je je werkelijkheid niet kunt oplossen in de
waarheid als een suiker in water. De werkelijkheid van het bestaan is
een pijn die ik niet wil voelen, en de stilte, de leegte, god schept mij
geen verblijf.

Alleen de trance leid mij naar een punt van willen dat omzwermt is door
een bijenstroom die met nektar mij verpleegt, het pleegkind van de bijen
is al wat ik worden kan in deze wereld.

Lisa, li sa sa, li lil li li lil li sa sa sa saaa… ne ne n e ne ne ne
….ne..k….nektharsis


Foto

Foto


zaterdag 27 oktober 2007

Massatraagheid (1/11)

Afgelopen! Geen zwoel gezwijmel meer! Korte prutsgedichtjes! Ik verklaar de massatraagheid de oorlog! Natuurlijk leef ik niet vrijwillig maar het wil er op de één of andere manier maar niet van komen. Zie je dan niet dat ik het druk heb! Ja, ga maar weer weg, klagen dat ik tegen je geschreeuwd heb, zitten mokken op je kille kamertje. In je dagboek schrijven dat ik dronken was, gemeen, dat ik niet voor rede... Wie ben ik? Wie ben jij? En wat dan nog? Probeer het morgenochtend nog eens. Nee, ik leef niet vrijwillig, want veel te veel ligt het natriumlicht van de dode nacht zwaar aan de voeten, de lijn die rood knippert. De bewegingsmelder-geactiveerde infraroodcamera heeft nog stroom, registreert mij. Ik ben in functie. Die passen ons allemaal, die afgetrapte gympies, die zweterige broek. Werk en geld, aan je positie denken. Onderop. De dassen, de autosleutels, de koffertjes zijn al lang naar huis. Die onschuldige jongen dood en nog bloedend in de groot. Sneller!

 

Het licht beschijnt mij niet meer. Ik straal geen infrarood meer uit.

vrijdag 26 oktober 2007

hitsingle

hymne ave maria stella

wees gerogde zeester
dijbeens banken
plankgas moeder
afgeplakte eeuwigheidsvertakking
koele opgedoefte flickruserpoort

gij rochelt immers vla uit glaviëls
tochtgat verschoven in de peis
ons toebewogen rito rito ritor
cornello atque bella monstra

qui pro nobis nata

op het maja
maj majajoeng
schoon beschubde
pellevel, singuliere
beknotte afgebrochte
maagd gedoemme,
spartelwijf, gij

kwabbertet kutgans
plakteef mottige zeug
verzilver ons dit lauwe leven
wijl ieder sterft par tutu trinus
honor unus sankte sprieten

& bij vlagen uw geweeklaag
bij het klop klop
kloppend saromatisch
opgestijfd gemekker
van uw doodse (1)
doodse(2) doodse (1)

klaterzang

donderdag 25 oktober 2007

Gedicht

Haas, maangeest
Alles heeft een overmaat en zo zijn er ook
ondergrenzen, veiligheidsfactoren
en dingen die je doet voor
je naar bed gaat
die net zo goed morgen zouden kunnen

Praat me dus niet van onbegrijpelijkheid
als iedereen die net als ik nu
net aan het eind
van deze avond de tv heeft
uitgezet kan weten wat dit betekent:
Het konijn in de lange jas, het geweer
en de mannen onderweg, sleep je
voeten voort en stik niet in je
stem, bel niemand. Je bent alleen.
Ja dag, met mij weer mag ik nu even
ik zit hier nu al die tijd al in dit hok, vang uw
kunstmatige heden - Wanneer komt
mij toe wat is beloofd?

Zegt de stem:
Neemt u plaats, weest welkom, het
is u geboden u niet in schimmen
te verliezen. Houdt uw noodzakelijkheden
voor de borst in verband met papier-
en beitelwerk. Niet zelden lepelen
azen akten leeg voor er zelfs.
Is helaas defect.
Toegezegd was het. Verwacht.
En nu.

Song

E[i]ther O[']r - (To be spoken aloud)


The roads to take, leads to fake,
and insane decisions,

to dedications of love, already told
in insufficient descriptions

written in glyphs, together glued
singing songs of forgotten good.


The ways we make, leads to false,
and lunaticic omissions,

from declaration of war, firmly hold
by improper christians

then sun and moon together melt
burning down their eternal belt.

A. Andreas - }|{ - 25 10 2007

FotoKessel-Lo 25/10/2007

woensdag 24 oktober 2007

Gedicht

fraai is anders
(methodische bekentenis)


ontweek de doorgewinterde heibel
met een geste van herfst of slogan van
die strekking
op het terras

niets hielp geen
leven schonk de stijfgeschrokken harp
op de windas van haar zelfverzonnen o zo hese timbre

ah missie a naar welk accent dorst gij?

bekend met eender welk gespuis
behangen als zij zijn met hun facetrijke insecten
sprak zij de vermaarde sprake:

al ben ik cichorei
ik ben opnieuw gezoend

ah missie a naar welke tong taalt gij?(labels: dorst, harp, herfst, insect, tong)


Foto


The Morning Moon - A Poem from the Babel Fishers

i: English original:

The morning moon moves its milky rays
towards its sisters son.

Welcoming him with an orange gaze
and illuminating sparks upon

Their eternal paths circling through our days
in which we continuously receive their glorious grace.ii: Dutch

De ochtendmaan beweegt zijn melkachtige stralen naar zijn zusterszoon.

Heten hem welkom met een oranje starende blik met het verlichten
vonkt op.

Hun eeuwige wegen omcirkelen onze dagen waarin wij onophoudelijk hun
glorieuze gunst ontvangen.
iii: Chinese

ochtendmaan 移动喷射乳状是对它的zusterszoon 。

欢迎叫他与一个oranje 凝望罐头以解除闪耀。

盘旋在我们的天以前我们他们光彩连续接受雍容的
他们的永恒方式。iv: Dutch

De ochtendmaan melkachtigheid van migratienevels is aan zijn
zusterszoon.

Onthaal dat hem moet worden genoemd met oranje staren om fonkelingen
te verlichten.

Omcirkeld in van ons keurde de dag vóór onze hun schittering
onophoudelijk bevallig goed hun eeuwige manier.
v: English

The morningmoon an migration sprays milkiness is to its sistersson.

Welcome to be called him to stare with orange to relieve sparkles.

Circled in ours day before our their brilliance continuously
accepted the graceful their eternal way.
Partly modified, A. Andreas - Autumn 2007
statistieken

dinsdag 23 oktober 2007

Fotofotoda's die van gisteren eigenlijk - this is from yesterday, in fact

Foto


Gedicht

De Angsten

99, 50 per persoon hotel dorint resort
winterberg neuastenberg brrr brr brrrR
99,50 per persoon hotel golden tulip westduin
koudekerke haaaarggh haaaarghgh haaaarggh

3 dagen 2 nachten 3 dagen 2 nachten met jou
op een kamer met ontbijt type 100 heeûkkkk
99,50 per persson hotel les 5 ourthes nadrin
boekingscode BARH10V fffruokkk fruookkk

99,50 hotel aux 3 roses 1x 3 gangendiner
la petite pierre wruuilwruillo wourkla wruillo
boek nu on-line op www.neckermannnnn.be

zeven dagen op zeven vierentwintig uur op
vierentwintig zónder de kinderen enkel wij 2
& een 3 gangendiner, 3 gangendiner, 3 gangen


dv 23-10-2007 9:31

maandag 22 oktober 2007

3 gedichten

Mercy les fruits


M) Is voor mama


Geloofd zij de schenker, het zwijn
het aanmodderen tot het spit, de ranke ranken
waar zwelvoet zich laaft aan het vette
het zoete, de hars

Verscheur mij, versta mij, heb lief

braak het ijverig brakland, betreed
met uw klompjes wat breekt
zich versleutelt in aanvoegende wijzen
uit verdachte windstreken waar slechts volle
boezems worden beloond
met eerbied en drankzucht

lisa is dan ook volmondig
toegelaten M=A=T=E=R=I=E.
Open, steek & smeer
de spiegel op de sneden langzaam uitQ) Het oog van de naald


Bij het eerstvolgende uitroepteken
trek ik mijn revolver, in tantwèrpse gekocht
maar niet aleer te hebben nageplozen de sporen
op sporen naar Bombay en Haifa

de spraak & het spreken zijn gediend
met een vest om het gevest

beveilig alfbedt met oortjes
vervang zonbril door zon
wees maanziek breek wetten

volg de almaar verzandende getijden
word slib. Spreek Moerstaal


Y) Pacifique

Daar dobbert de dode op zijn sleetse vocalen
richt zich op in de schemer
van zijn schaamte

en uit azuren armatuur
ontspruit eenmaal alziend
één ansicht
afros als amor alom

navigeren is voor losers
verteren voor boozers

schuim schatert tot in het schattige suizen
dat zijn zever verzilvert

dat is
nog eens
sterven(treffertjes: maanziek, schuim, spiegel, zwijn)

Gedicht

De Feesten - Routebeschrijving

A) met de auto

De barstribben schuiven, het trilbeen
knakt het stuikhart in, de uitzang Uit
ploft het brein uit in wolkjes roze.

Het exiteren verwerkwoordt. Dan,
middels een immateriële transformatie
rond de aleatorisch omzweven singulariteit,

treedt het het buiten zichzelf, vervoegt,
zich in een onzichtbaar zich vermommend,
het deksel der jampotten die de volle aardbeien
bilinguaal bedanken hen aldus versuikerd te mogen

afdekken: merci les fruits - bedankt vruchten!
M=A=T=E=R=N=E. Open, steek & smeer
de spiegel op de sneden langzaam uit.
P) met het openbaar vervoer


Bij het eerstvolgende uitroepteken
links, waar de vleesverzakkingen druipen,
armoedig, in de als het Ware om puimsteen
smekende woordenlichaamseelten: het rot is

het gebrek & blijft in gebreke
de schreeuw uitschreeuwen, het

klikt zich af op de link naar af, breekt het af af,
valt de letters af, tikt zich af & op de staart
bij het klikken, daar bij het stompe ikken ook
van de scheurlip, de breekneus die bloedt

langs het verglijdende
oogdik, met de handen
de haren in, de pijltjes
niet, nee & nooit volgend

tot in Subsequent Laughter.


dv 22-10, 23-10 & 24-10-2007 19:18

zondag 21 oktober 2007

2 Gedichten

Nacht


dapper wachtende woestijn
met nachtelijke handkameel
die graag verloren loopt

tien grazers telt het volk
en over plotseling steppe
wordt uitgeput geput

tevreden palmen laten evenzeer
zich lezen als
onverwacht diepte – geboortebewijs

meanderen elkaar
wolkachtige verhalen
verbijsterd toe

het is het doofstom juichend koor
dat overal vrede sluit
Ochtend


in andermans vitrage
berennen bedoeïenen
hoopvol de heuvels

er zijn weer goden!
goedgeplaatste kapellen
van Limburg tot Istanboel

lauweren om van op te staan
koffie bereiden zonder cardamom
zelfs al wacht het sein

o landmeter
slik wat wordt verzocht
wees gastgeschenk

hoezeer je het ook kent of weert
hij heeft mijn stamvee
bij jou te drinken gezet

helderder gaan sterren af
aan alleen
mijn waken is bericht

Foto

Gedichten

Babel Fishery Poem / Gedichten van de Babel Vissers


0: Dutch original:

Marteling

Gevangen aan een spijker
hangt de vleermuis aan de wand

alleen de marine hoort zijn kreet
onderzeeers verdwalen in onafzienbaar leed.


i: Dutch to English:


Torment

Captive to a nail hangs the bat to the partition
only the Navy hears its kreet

submarines go astray in immense suffering.


ii: English to Chinese:

Torment

俘虏对钉子垂悬棒对分开唯一海军听见它的
kreet onderzeeers 迷路在巨大痛苦。


iii: Chinese to English

The Torment

captive hangs the stick to the nail to separate the
only navy to hear its kreet

onderzeeers to become lost in the huge pain


iv: English to Dutch:

De gevangene van de Kwelling hangt de stok aan de spijker
om de enige marine te scheiden om zijn kreet

onderzeeers wordt verloren te horen worden die in de reusachtige pijn


A. Andreas approx. 1984 Date: October 18.2007 15:04:50.

zaterdag 20 oktober 2007

Gedicht

Een Folder Hüsgen in de Bus

"de concerten beginnen stipt"
Folder van het New Music Festival "TRANSIT", Leuven 2007het 'Spaar- en Pluk Programma"
de onhandelbare centaur

Emmy Huf, zij buitengewoon

veel binnenpret schoenen met naam
kikkervisjes in de weide. Wie
beschermt u tegen het verkrullen

van kuren

de financiële nachtmerrie, midden
op de breuklijn, het ene been kleeft,
klapt terug (het damesachtige het)

als u (ik, de van monddoden
overlevend verleide, gelijk ik:
de gemaakte kosten - houders

van uw Visa Kaart extra
levert op besparing niks van
de gedichten interieurs in

harmonie. Het leven is beter
zonder Sleepy bedlinnen in
het strafregister van het

genoeglijk amusementsarrangeren)
de gazen panty onder het kleurenrijk)
het mensenlijk gejeremieer, het in)

uw vakantie dient te annuleren?flarden Lucas Hüsgen, Banc Card Company & dirk vekemans op een drieschermig telraam met zacht spinnende koeling en een globale netwerkverbinding
Kessel-Lo 20-10-2007 18:54


Gedicht

Etude Ephemeroptera

Haften
of eendagsvliegen
zijn ranke insecten
met een teer lichaam

Twee paar vleugels, grote ogen
korte borstelachtige antennes
en lange
staartdraden

Haften leven
het overgrote deel
van hun bestaan
als nimfen in het water

De volwassen dieren
hebben gedegenereerde
monddelen, kunnen niet
eten, en leven slechts

Enkele uren
welke gebruikt worden
om
tot paring te komen

Om de kans op bevruchting te vergroten
komen de dieren vaak
massaal uit en zijn grote zwermen
van talloze exemplaren te zien

Het zijn de mannetjes
die zwermen vormen
de vrouwtjes zoeken
een zwerm op

Paren met een mannetje
en zetten korte tijd later al
de eitjes af
op het water

De nimfen zijn gevoelig
voor vervuiling en de aanwezigheid
ervan duidt op
een goede waterkwaliteit

De ontwikkeling
van de nimfen
is uniek
voor insecten

De nimf kent
een soort sub-adult stadium voordat
de definitieve verpopping
plaatsvindt
I.M. Jan Wolkers

Foto

vrijdag 19 oktober 2007

Game

+
The purpose of the game is to make a belgian flag.
Play and win a belgian flag!
Het doel van het spel is een Belgische vlag te maken.
Speel en win een Belgische vlag!
++

Foto

donderdag 18 oktober 2007

foto

3 Gedichten

Inhoud

De restjes van de waanzin,
de eindjes van een gedachte,

opgeborgen in een zin.

Een paar woorden op papier
besluiten om te vullen
wat waar is en wat niet.
Ontmoeting

bang om te kwetsen
hield hij zijn mond.

Jarenlang zocht hij naar woorden
totdat de taal hem vond
Aanval

niet omdat het fout is
maar omdat niemand ziet

dat dat wat hem bedrukt

dat is waar hun angstig hoofd van tolt
daarom toont hij het ze niet

gedicht

Kommaschrijn


st de vrome stilte wijkt

geen duimbreed en bevat

miss dolorosa

nachtkadaver


wacht op glim en vuur als ik

en wurmt of vliegt is

larix of nix


buigt genadiglijk voor almacht

buik die gonzend om ons zwijgt


st hoor hoe goedertieren

hier een goederentrein

het geheim verscheurt


het is de stilte niet het is het breken

dat ons heiligen troost

woensdag 17 oktober 2007

POETRY KESSEL-LO POEZIE

En in de hete stuifsneeuwen in de hete stuifsneeuw

kauwt de ezel zijn distel


in de linkeronderhoek

de tanden van de papegaai


in veertien talen wordt gezwegen

geboden of verkocht


het is een gesel immers of een god

de demonen lachen nimmer ver


zij verrijzen in de hitte

van het dode doden doden


daar zucht een zeis met kameraden

en altijd altijd tijd vertikt m'n schamele raap


hij stamelt aan de rand maar laat niets merken

ze is zo groot en donderend ze heeft hem in de smiezen


draaft hij manhaft de afgrond in

viool tussen de tanden


het zal me smoren

drinken lusten


sleuren dopen

branden smachten


tot in het hart van al wat zwart

en onbegaanbaar is


Adriaan Krabbendam - www.bellettrie.nl

Foto

spam

Eindelijk!
Spam !
In het Nederlands!

"diens tafels" !
"contante spelen"
!
"progressieve jackpots" !
"Welkom bonussen" !


[ohah, uhmmmmmnn, kreun]


----- Forwarded Message ----
From: Randal Emery <zclockwise@dandydomain.com>
To: dv <dv@vilt.net>
Sent: Wednesday, 17 October, 2007 12:02:04 AM
Subject: Dit is een prachtig aanbod

Euro VIP nodigt u uit aan diens tafels, met een aanbod van 400€ in Welkom bonussen!


400€ GRATIS! – Nieuwe spelers bij Euro VIP ontvangen een match bonus op hun eerste 4 deposito's, elk 100€ waard. Dat is een totaal van 400€, die u nog meer kansen tot winnen geven, helemaal gratis!

Sluit u aan bij de meest geraffineerde en betrouwbare casino vandaag de dag online, waar u kunt kiezen uit een lijst van meer dan 100 contante spelen inclusief progressieve jackpots die miljoenen euro waard zijn.

Ervaar het verschil, alleen bij at Euro VIP.


[url op aanvraag ]

dinsdag 16 oktober 2007

zondag 14 oktober 2007

zaterdag 13 oktober 2007

3 Poems

U ARE A FANCY DRESS


u are made perfect
your bullets are high and low
u are triple tinkerbell
u wear deluxe jelly shoes
u are lady and the tramp
u are sold out
u are a japanese stationary set
u are purchased in wisconsin
u are stampede world
u are mrs. love, a muslim
u are a quick wolf
u are livestock
u are super shadow
u are trickster tom
u are tinkerbell's attractor
u are tinkerbell's map
u are discrete time
u are a dynamical system
u are a map
u are a limited edition
u are a collectible
u are a trading card
u are a contemporary category
u are a fancy dress
u are in stock now
u are a wiki
u are fabulous and available
for immediate delivery
u are whiteboard cakes
u are pink lips
say hello, miss kitty
u are better than msn
msn is better and u are
both the same


TIGHTENED BY THE WORD STAR

she is yellow and she swims when u shut up
the words are like stars in the stairway
after the rain it's just like your eyes

the stairway swims in a spoon
which is tightened by the word star
she has known the stairway
and really the bird is plastic
the blue hamburger stairway
it is gone after the rain
a thing which sounds
like eyes

i am tightened by the word star
blue bird hamburger stairway
yellow is after the rain
the sound looks
like eyes

i am tightened by the word hold

it tightens from the word influence
the role of the spoon is blue
plastic bird, bird of the
stairway swims

i could make a stairway yellow
the stairway goes and really

the paper of spoons
the stairway goes
and reallyTHE SKY IS BAREFOOT


house me with your snow
i am a broken fire mouth
your mouth has the skin
of a mean nostril
local when fruit
was local

u can run afraid of the mountain
i have paragraphs of u
silent, dangerous
in skin

i said u are the time for it
the moon and i could be
barefoot, i feel and return
for i am not

china, you are not shut in the meat

snow and fire is like casting the mountains
the office of u worldwide, u run with less stars

i am dust
fire fills
the stars

someone is over no one

broken people are not birds

the sky is a mouth house
and you are still me

most strange word
no one is barefoot
we look like a chain
i want silence

she is the bird horizon
baby is large and does not
compromise, baby not
i say fast, a compliment
her tripod scratches
the month

i feel like i am sunk beneath
like sky water bird

somebody else's basement
not mouth in the snow

i was your computer
i walk and i have
somebody's snow


Donna Kuhn


http://www.onlinewebart.com
http://digitalaardvarks.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/donnakuhn
http://digitalaardvarks.blip.tv/


Fotovrijdag 12 oktober 2007

POETRY KESSEL-LO PRAKTISCH

Stuur uw bijdragen met een forward naar dv@vilt.net
 1. POETRY KESSEL-LO POEZIE is een blog bestaande uit bijdragen van allerlei aard door verschillende auteurs. Tekstueel maar ook grafisch, visueel, programmatorisch, in video of animatie, zolang de aangeboden code maar getuigd van poëtische arbeid.


 2. Iedereen kan bijdragen aanleveren door deze te versturen naar het mailadres vilt[punt]kessello@blogger[punt]com (met een forward naar mij op dv@vilt.net zodat ik zeker weet van wie het komt – eventuele malheuren kan rechtzetten) ( ik zet dat mailadres d'r hier zo op omdat anders de spambots ermede gaan lopen en het hier binnen de kortste keren vol met ads voor thaisex enzo staat, ok da's ook interessant, ik krijg dat op dv@vilt.net al bij bakken binnen, hier is dat minder de bedoeling)


 3. Alle bijdragen verschijnen onmiddellijk zoals ze naar vilt[punt]kessello@blogger[punt]com zijn verstuurd.


 4. De redactie houdt zich het voorrecht toe inzendingen weerom te verwijderen / de vormgeving lichtjes aan te passen ( het fameuze “wassen” van de code)


En vervolgens?

 • Iedereen die 3 x een wasbeurt met een inzending heeft overleefd, mag erbij als mede-auteur van POETRY KESSEL-LO POEZIE en blijft voortaan gespaard van wegwassing. Invitées kunnen natuurlijk ook het hun aangeboden zitje weigeren / de kans aan anderen laten.

 • Eens er 16 auteurs zijn overleggen we onderling hoe het verder moet. Alleszins blijft de structuur open en inzendingen van wie dan ook zijn altijd welkom.


 • Op het einde van een werkjaar volgen er gedrukte/materiële uitgaven van (een selectie uit) de bloginhoud. Afhankelijk van onze financiële middelen bekijken we of daar voor de bijdragers iets uit de rijke hemel vallen kan.
  Als er al iets te rapen valt, zal het voor iedereen zijn, in de mate dat hij/zij bijgedragen heeft aan het project.
 • We gaan alleszins proberen op termijn om van het statuut van auteur hier ( de "made mails") een lonende functie te maken, zodat ze niet enkel op louter eerbaarheid nastreefbaar wordt. Bien sur, pourquoi pas. Etcetera.

Over Digitaal Schrijven

De formule van POETRY KESSEL-LO POEZIE lijkt oude koek, maar het is in feite in de www 2.0 vorm alleszins totaal nieuw & iets wat absoluut onmogelijk is buiten internet en volgens ons op positieve wijze uiterst wenselijk op internet. De bedoeling is dat het een open publicatiestructuur is en blijft met de nadruk op het creatieve proces zoals dat verloopt. En dat het geheel aanstekelijk werkt en verder groeit tot ver buiten onze controle.

Over de eigen aard van digitaal schrijven op internet


 • Digitaal schrijven is ruimer dan schrijven. Elk schrijven is door het tijdskader sowieso al een digitaal schrijven geworden, je krijgt niks meer de markt op zonder dat het door diverse digitale poorten is gepasseerd. Meestal begint dat al bij de eerste schetsen, de invloed van digitale tools op de hedendaagse schrijfpraktijk kan dan ook moeilijk overschat worden. Het feit dat men het daar zo weinig over heeft is al een vaag teken van struisvogelpolitiek. Soit. We concluderen neutraal dat elk schrijven tegenwoordig sowieso een digitaal schrijven is.

 • Digitaal schrijven is enger dan schrijven. Het mist de beslissende indringing in het materiële. Het is daardoor, op de tijdsschaal van een menselijk leven, volslagen onbetrouwbaar, wisselvallig, onberekenbaar. Die onberekenbaarheid botst fataal met de illusie van onfeilbaarheid die het digitale schrijven bij de auteur en haar lezers dank zij de digitale hulpmiddelen teweegbrengt.

  De digitale hulpmiddelen zijn beladen met de metalieke glans van de macht, de digitale hulpmiddelen zijn altijd uit op controle en maximale exploitatie van de gebruiker. De gebruiker is een uit te wringen lor, een bloed- bot- en vleeszak met een extractiepotentieel aan informatie.

  De digitale dans dient in die zin wellicht verder uitgewerkt, ingeschreven in de aloude dans van het schrijven als falend spreken, als consignant van de macht, als beduider van het Niets dat nooit gezegd/ gevat/geschreven kan worden, als ontkenning van het elan vital en tegelijkertijd als verwerping en overstijging van dat alles. Misschien.
  Op die manier heeft wellicht het digitale schrijven ook een gerichtheid op fixatie nodig, op bewaring buiten het netwerk, op sediment in het materiële.

  Uitspraken daarover kunnen op dit moment evenwel enkel boude gissingen zijn, de meeste hoofden zitten immers nog te struisvogelen en de output van de enkelingen die er al wel aan deelnemen kunnen moeilijk als representatief meetellen in een afgewogen beeld/oordeel.

 • Maar niet elk digitaal schrijven hoeft zich tot de literaire traditie te beperken. Als de literaire traditionalisten zich tot hun subset van het digitale schrijven willen blijven beperken is dat hun zaak. In dit open veld geldt echter bij uitstek dat alles kan, zolang het codeerbaar is en vanuit die code weerom representeerbaar. Da's alles, de rest is wat mij betreft theoretisch geouwehoer dat in niks verschilt van de bergen geouwehoer die er overal en altijd rond creatieve arbeid ontstaan.


 • Internet is bij uitstek de plaats waar je met je dingen in een schemerzone tussen binnen- en buitenshuis kan werken. Er is een quasi naadloze overgang tussen intieme kennisgeving en volledige openbaarheid mogelijk. Het publicatiemoment kan nog een beslissende datum zijn, maar dat hoeft helemaal niet meer. Het naar een publicatie datum toeschrijven gebeurt dus enkel uit hoofde van commerciële druk & heeft niks meer te maken met de fysieke grenzen waaraan de creatieve arbeid door haar aard wordt onderworpen. Het is dus een keuze en waaar er een keuze is zijn er alternatieven. POETRY KESSEL-LO POEZIE is zo'n alternatief dat bovendien congruent is met de oude manier van werken, ja er promotioneel gezien zelfs kan toe bijdragen dat de oude publicatiepiek een succes wordt.


 • Je kan er het contact met je doelpubliek opzoeken en dat contact als feedback gebruiken.

 • je kan er naar hartelust experimenteren met allerlei hybriede mediavormen.

 • waar je vroeger verdeling/opdeling/beperking had krijg je nu mogelijkheden/samenleving/vergroeiing

 • Je kan je eigen productie in een onafhankelijke symbiose met die van anderen laten verlopen. Die symbiose kan gradueel verglijden van een strict monadische simultaneiteit, een louter in de tijd samenlopen, via een thematisch-vormelijke vergroeiing tot algehele verstrengeling. Over de extremen heb ik mijn twijfels maar, ik zal het in mijn kist nog zeggen, wie ben ik om daarover te oordelen?

  De mogelijkheden zijn talrijk, maar niemand gebruikt ze, omdat iedereen maar tijdschriftjes of boeken of afgewerkte productjes wil maken op internet (en vooral wil verkopen verkopen verkopen).
  Dat kan, maar daarvoor is internet meestal niet zo’n beste keus, boeken, tijdschriften of cd’s/dvd’s lijken daar beter voor geschikt (de winkel! de kassa! de nylon kousen van de cassière!).

  Wat erger is, is dat daardoor de mogelijkheden ook niet gezien worden, en wat men niet ziet gebeurd ook niet (lang). De vicieuze cirkel kan enkel doorbroken worden door een handmatig insisteren op de potentialiteiten. & gij zult bloeden tot het werkt verdorie.

Mission Statement - Foto


Onze missie (mission statement)

Wij willen internet gebruiken waarvoor het in de eerste plaats dienen kan, creatief gezien: voor lopende zaken.


Wij zouden een eigenlijk gebruik van internet en it-hulpmiddelen in het algemeen, graag ingeschakeld zien in het werkproces van meerdere mensen, omdat we zelf gemerkt hebben dat de creatieve winst ontzaggelijk kán zijn. En omdat het allemaal niks hoeft te kosten vinden we het zelfs zonde om het niet te proberen.


Blijkbaar zit iedereen een beetje verkrampt in de oude paradigma's van het tekstkapitaal, waar elke letter het eindproduct was van een gecultiveerd, bijna onverholen fetisjistisch proces.

Ik ga niet beweren dat dat soort exquise schoonkakkerij voor alles totaal voorbijgestreefd is - ik durf zelf nog al wel's een poepje te draaien in die richting, voor het meeste geldt m.i. toch dat er een ernstige reflectie nodig is op de relevantie van dat soort werk binnen de huidige contekst.

Die contekst is hoedanook ingrijpend gewijzigd de laatste jaren en van de benodigde reflectie zie ik veel te weinig, of alleszins niet ingrijpend genoeg. P K-L P wil daar mede aan verhelpen.

Een contekst, die zoals altijd al, gekenmerkt wordt door zaken van veel grotere urgentie. Het enige verschil is dat er nu enkele middelen zijn bijgekomen. En aangezien het hier over een zuiver complementaire activiteit gaat, is er m.i. geen enkele reden om daar niet aan te willen bijdragen.

Verder willen wij tegelijkertijd internationaal als net héél locaal werken.

Onze basis is niet bepaald door onze geografische localiteit, maar we weten ons wel onlosmakelijk verbonden met onze materiële en directe realiteit. Voor ons is dat Kessel-Lo, dus wij beginnen hier, want voor ons is dit het centrum van het gekende universum.

Wij kunnen het ook niet verhelpen dat andere steden in archaische provincialismen blijven steken.

Leve Kessel-Lo! Leve de Poezie! Weg met de Trema's!

donderdag 11 oktober 2007

Oproep


Vooreerst voor hen die al bijdragen leverden: erg bedankt!

Zomaar, out of the blue een ‘open’ blog maken van enige kwaliteit uitsluitend voor het Nederlandstalige terrarium is met de huidige stand van zaken haast onbegonnen werk, vandaar dat wij kozen voor een zo breed mogelijke basis , dus inclusief de (weinige) internationale contactjes die wij kunnen uit de kast toveren.

Zelfs dan zullen wij zeker in de beginfaze regelmatig zonder posts vallen.

Daarbij willen we ook tijdens deze aanzwengelperiode niet uitsluitend eigen werk op het ding spuien, dit is tenslotte niet bedoeld als visitekaartje voor Didi of mij maar een poging tot een groei, een wildgroei liefst, een oncontroleerbare uitwas binnen een op maximale exploitatie gericht medium.

We willen ook niet het zoveelste groepje of ‘cel’ worden, laat staan combattanten voor of van wat dan ook, wij respecteren ieders recht om op te komen voor een nobel streven, maar wie zijn wij om daarin normatief te werk te gaan?

Neen: POETRY KESSEL-LO POEZIE is enkel bedoeld als gratis, gezagsloos en autopoëtisch verderwoekerend publicatiekanaal voor auteurs. Het is geen groepje maar een algoritme, een gestructureerde werkmethode. Voor auteurs. Welk soort auteur? Elk soort auteur.

Wat bedoelen we dan met auteur? Met een auteur bedoelen we iemand die een creatieve activiteit consequent verderzet voor zover dat kan. Dat kan soms schrikbarend mooi worden of onrustwekkend interessant. Maar het is dit menselijk insisteren op de waarde van het gemaakte door en alleen door het maken zelf dat overal en altijd centraal dient te staan.

 • Niet het einde maar de gang.
 • Niet het product maar de activiteit.
 • Niet de roem maar het glorieuze van de onderneming.

Het klinkt zo evident, en drammerig, maar we worden langs alle kanten onder druk gezet om deze koe van een waarheid te slachten in dienst van het Hogere Belang.

En het Hogere Belang is altijd één van de talloze gedaanten, niet van de duivel, maar van onze eigen exploitatiemaatschappij, gewapend met de tonnen slijm van haar encapsulatie methods. De op planetaire ondergang belustte Molog die wij allen mede in stand houden.

Wij geloven daarbij niet in een alle individualiteit overstijgende collaboratieformule, wij vrezen dat er dan altijd wel eerder vóór iemand dan mét iemand word gewerkt. Dat neemt niet weg dat verschillende perspectieven noodzakelijk zijn, dat er dient gestreefd te worden naar een zo groot mogelijke diversiteit in de eigenwijsheid. Wij streven dan ook een monadisch ingerichte pluriformiteit na, een Leibniziaans hybried soepken, waar, au fond, iedereen zijn plan trekt en alleen werkt of tijdige allianties aangaat met andere soepballekens of tapioca.

Deze monadische cultuur in de biologische betekenis, rekent dan ook op voortdurende wijze op uw bereidwillige medewerking, het brak water uit uw pottekens. Gelieve u niet te storen aan desgevallend ‘redactioneel ‘ gezeur, wij beseffen dat de formule die wij hier uitproberen nieuw is en niet zonder enige reserve zal worden bejegend. We kozen daarom om het publiek een beetje tegemoetkomend met vetrouwde taal aan te spreken, die grapjes zijn ondertussen allicht al uitgewerkt, tijd weer voor wat nieuws. Wij gaan ons ook niet vastpinnen op 1 retoriek, we hebben een schier eindeloos rijtje van die spreektranten klaarstaan. We zijn immers auteur, remember?

Welk nieuws zoal, dus? Uw nieuws bijvoorbeeld, uw aankondigingen, de verslagen van uw activiteiten, uw dagdromerijen en wilde plannen, uw goesting om iets anders te maken.

Of gewoon wat er in uw creatieve kookpot momenteel te pruttelen staat. De ervaring heeft mij alleszins al geleerd, en mijn confrater Didi zal dat graag beamen, dat een voortgezette aanwezigheid in de semi-openbaarheid van het internet erg stimulerend kan zijn voor creatieve activiteiten die anders dreigen vast te lopen in de onontkoombaarheid van de gewenning. Of in de voortschrijdende normering van de commerciële druk, de sloppenwijk waarin elke creatieve arbeid blijkbaar gedoemd is om te eindigen.

Los van deze naar ik maar al te graag toegeef eigenzinnige kijk op de gang van zaken & 100% objectief is het gewoon goeie promotie voor welke creatieve output ook.

Daarom nog ’s deze oproep - ik ga dus vanaf nu echt beginnen zeuren, want hoewel het spontaan gegroeid is, en ondanks de al even spontane grapjes, méén ik het met dit ding – om zelf uw bijdragen van welk soort code ook te sturen naar vilt[punt]kessello[apestaart]blogger[punt]com met een forward naar dv@vilt.net.

Als de titel of de reeds aanwezige code u niet aanstaan, begin dan ajb zelf een soortgelijk ding en noem het dan patattanveld of whatever.

Daar gaat het niet om. Het gaat ook niet om het afstaan van uw (auteurs)rechten, die zijn daarmee alleen maar gebaat, het gaat om het mededelen van uw plichten, en dat zijn de plichten van iedereen.
Wij dienen geen ereschavotjes op te richten, we hebben een stroom aan te drijven, de grote inverse van de alomaanwezige zuignappen van de exploitatie totterdood.

Deze inverse, het verzet dat vereist is,- zo je het dat for old times sake zo al dient te noemen - is evenwel een hoofdloos verzet, een gedachtenloos zich inzetten in het bewandelen van de weg omdat het intuitief nu eenmaal de enige juiste weg kan zijn, de enige waar wij ons goed in voelen. Net zoals wij nu gedwongen worden om nolens volens mee te draaien in een alsmaar sneller naar de finale afgrond razende consumptiemekaniek, net zo eenvoudig en onontkoombaar kunnen die automatismen gedwongen worden om de positieve richting op te draaien. Het gaat hier maar om een relatief kleine klik, maar de energie die ervoor nodig is kan aardig oplopen.

Probeer aub alvast het kopiëren en plakken al 's uit. Ik weet gewoon dat u het kúnt.
Geef dan aub op die wijze dit berichtje door aan uw allicht even druk bezig zijnde collega’s.

Ja, ik weet dat u geen tijd hebt, & uw collega's evenmin, ik heb dat ook nooit.

Vrienden, wij hebben niks of niemandal nodig, het hele zootje ligt zomaar voor het grijpen, er valt niks te bestrijden, het veld ligt al een hele poos knal open. We moeten alleen maar een beetje gerichter doen, het enige wellicht waar we goed in zijn: creëren.

En blijven insisteren op de intrinsieke waarde van de activiteit.

groetjes,

- dirk

Foto

woensdag 10 oktober 2007